Menu witrynyZaprojektowane dla:

Rekrutacja XXX LO Drukuj

XXX LO - JĘZYKI OBCE
Rozszerzenia modułu języków oraz programy nauczania realizowane w XXX LO mają na celu przygotowanie ucznia do podjęcia studiów zagranicznych. Dodatkowo XXX LO współpracuje z organizacją pomagającą absolwentom w wyborze wyższej uczelni zagranicą,
Realizacja projektów ERASMUS + w inicjatywach: cykliczne spotkania z native speakerem w ramach zajęć szkolnych oraz zajęć pozalekcyjne, wymiany uczniowskie, szkolenia kadry
XXX LO jest centrum egzaminacyjnym dla testów, certyfikatowych KET, PET, FCE, CAE, CPE, co daje uczniom przywilej napisania darmowych testów pre-testing oraz możliwość zdawania testów certyfikatowych na terenie szkoły,
Współpraca z centrum egzaminacyjnym Goethe Institut /Dethloff Deutschschule, możliwość zdawania certyfikatów Goethe-Zertifikat A2 i Goethe-Zertifikat B1,
Uczniowie XXX LO będą mogli zapisać się na bezpłatne kursy przygotowujące do testów certyfikatowych z wszystkich języków obcych wykładanych w szkole,
Współpraca z UMCS (wydział anglistyki oraz lingwistyki stosowanej), w ramach której uczniowie XXX LO mogą wziąć udział w licznych wykładach, warsztatach, kursach (np. tłumaczeniowy) oraz konkursach,
Wielowymiarowa współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami zagranicznymi - wymiana uczniowska, wspólne projekty, platforma eTwinning.

*********************************************************************************

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 12 KWIETNIA 2017R. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018. - Pobierz plik format .pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIE NR 21/2017 LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 12 KWIETNIA 2017R - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ) z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego - Pobierz plik format .pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum - Pobierz plik format .pdf

******************************************

PROPONOWANE KLASY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DLA 30 Liceum Ogólnokształcącego

KLASA 1A matematyczno - chemiczna

Rozszerzenia: matematyka, chemia, język angielski

Języki dodatkowe do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański

Co potem? Politechnika – Wydział biomedyczny, Uniwersytet Medyczny – medycyna, farmacja, Uniwersytet – chemia, matematyka, biotechnologia, filologia, ekonomia

KLASA 1B matematyczno - fizyczna

Rozszerzenia: matematyka, fizyka, język angielski

Języki dodatkowe do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański

Co potem?

Politechnika – Wydział budowlany, Wydział mechaniczny,

Uniwersytet Medyczny – medycyna, farmacja,

Uniwersytet – fizyka, mechatronika, matematyka, biotechnologia, filologia, ekonomia

KLASA 1C biologiczno - chemiczna

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski

Języki dodatkowe do wyboru: j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, j. hiszpański

Co potem?

Politechnika – Wydział biomedyczny

Uniwersytet Medyczny – medycyna, farmacja

Uniwersytet – chemia, biologia, biotechnologia, filologia

KLASA 1D geograficzno - społeczna

Rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie,  język angielski, język niemiecki (poziom początkowy i kontynuacja)

Co potem?

Uniwersytet – geografia, ekonomia, nauki polityczne, prawo i administracja, filologia, socjologia, lingwistyka

Szkoła Główna Handlowa – handel zagraniczny