Menu witrynyZaprojektowane dla:

O szkole Drukuj

Gimnazjum nr 10 w Lublinie imienia księdza Jana Twardowskiego to szkoła „z klasą”. Naszą klasę potwierdza nie tylko certyfikat uzyskany w ogólnopolskiej, organizowanej przez Gazetę Wyborczą akcji „Szkoła z klasą”. Potwierdza ją przede wszystkim to, jaką renomę w ciągu kilku lat istnienia wypracowała nasza szkoła w środowisku lokalnym.

Dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze to efekt naszej wspólnej, ciężkiej pracy: dyrekcji szkoły nad zapewnieniem jej prawidłowego funkcjonowania, zespołu znakomitych nauczycieli, a przede wszystkim zaangażowania uczniów. Osoby przychodzące do nas z zewnątrz mówią właśnie o atmosferze pracy, szacunku, który okazujemy sobie nawzajem. Wskazują na miłą atmosferę panującą w szkole, indywidualne podejście do każdego ucznia i okazywaną sobie pomoc i sympatię.

Właściwą wydaje się więc być droga, którą wspólnie idziemy. Najważniejszą dla nas rzeczą jest podmiotowość ucznia, indywidualizacja kształcenia przy stosowaniu nowoczesnych metod nauczania, dobra współpraca z Rodzicami, instytucjami edukacyjnymi, parafią, szkołami wyższymi Lublina i środowiskiem lokalnym.

Placówka jest dobrze wyposażona, bezpieczna - budynek i okolice szkoły są stale monitorowane, dobrze zarządzana, zatrudniającą kompetentnych, wszechstronnie wykształconych pedagogów, której absolwenci bez problemu dostają się do najlepszych lubelskich szkół średnich. Potwierdzają to analizowane przez nas wyniki corocznej elektronicznej rekrutacji
.

Gimnazjum nr 10 w Lublinie im. księdza Jana Twardowskiego to szkoła z włąsną historią i tradycjami. Corocznie aktywnie uczestniczymy w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, przed świętami Bożego Narodzenia podczas wieczerzy wigilijnej dzielimy się opłatkiem i oglądamy jasełka przygotowane przez naszych uczniów.

Cieszy nas aktywnie działający Samorząd Uczniowski. Młodzież pracuje w kołach zainteresowań, wychodzi do bibliotek uniwersyteckich, na pokazy doświadczeń z fizyki i chemii, wyjeżdża na wycieczki krajoznawcze i warsztaty językowe, uczestniczy w zajęciach Młodzieżowej Akademii Filmowej, posiedzeniach sądu, odwiedza zakłady pracy, galerie fotografii, muzea, uczestniczy w zawodach sportowych, włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne czy ekologiczne prowadzone na terenie miasta.